Konkurzy Divadla CASSIA Košice

 
Divadlo CASSIA Košice k 30.4.2014 pozastavuje svoju činnosť.
 
Z tohto dôvodu sme museli zrušiť všetky konkurzy.
 
Ďakujeme za pochopenie.